Nivlheim Innsamlede konfigurasjonsfiler fra UiO-maskiner
Menu

Hva er Nivlheim?

Nivlheim er et system som USIT har utviklet for å samle informasjon for hele maskinparken på ett sted. Det henter data fra hver maskin uavhengig av hva slags operativsystem og oppsett den har. Dataene som samles inn gir dermed en oversikt over hele maskinparken.

Dataene gjøres tilgjengelig via et API, slik at de kan hentes ut og brukes av andre automatiserte systemer. De gjøres også søkbare, slik at man manuelt kan søke eller bla gjennom dem.

De innsamlede dataene blir prosessert slik at man kan hente ut en rekke opplysninger om maskinene på samme format, helt uavhengig av hva slags type maskiner det er.

Data tas vare på i noe tid bakover, slik at man kan se når data har blitt endret. Hvis en maskin har blitt gjenbrukt til noe nytt, kan det noen ganger være interessant å se hvordan den var konfigurert tidligere.

Nivlheim erstatter det gamle systemet som heter Filelog.